Privacy Policy
& voorwaarden

Privacy Policy
& voorwaarden

Nieuwsmelding van 28 mei 2018

Om te voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze privacyverklaring. We deden er al alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen en dat blijven we doen. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. De NVR kan de privacyverklaring wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

Praktische consequentie

Tot nu toe zond het bureau NVR nog etiketten met naam en prive adres van de leden per post aan derden, met name voor het versturen van vacatures en proefschriften. Het bestuur heeft besloten dit niet meer te doen. Een vacature kan worden geplaatst op de NVR site en zal ook met een directe link in de eerst volgende digitale nieuwsbrief geplaatst worden. Indien u een vacature tekst en begeleidend schrijven digitaal aanlevert kunnen deze langs dezelfde kanalen door het bureau bekend worden gemaakt. Ook voor proefschriften bestaat de mogelijkheid om een link toe te voegen aan de nieuwsbrief en eventueel een mail adres van de promovendus voor het opvragen van een proefschrift.

Met vriendelijke groet,

Dr. Hein Moens
voorzitter
Dr. Janet Wesseling
directeur

Privacyverklaring

5 programmalijnen

Deze website maakt gebruik van cookies.