In een soepel
lopende
vereniging

In een soepel
lopende
vereniging

Aan het werk

Werken aan de toekomst doen we met elkaar: actieve leden, bestuursleden en commissieleden en beroepskrachten. Een goede taakverdeling en onderlinge communicatie zijn daarbij essentieel. Om de uitvoering van dit nieuwe meerjarenbeleid effectief in gang te zetten moeten we het volgende doen:

 • Nieuwe projectgroepen opzetten met een passende opdracht.
 • Goede opdrachten formuleren voor bestaande groepen.
 • Oude thema’s uitfaseren.
 • Als bestuur projectgroepen stimuleren en de voortgang van het werk in grote lijnen monitoren.

Verenigingsbureau

Dit nieuwe meerjarenbeleid betekent ook een opdracht – met een daarbij passende werkwijze – voor het bureau:

 • We zorgen er allereerst voor dat ambities blijven leven en de focus op lijnen die al zijn uitgezet blijft.
 • We werken aanvullend en proactief door:
  1. De weg te wijzen en wegen te banen voor reumatologen. Bijvoorbeeld gericht op het krijgen van een stem aan relevante poldertafels.
  2. Een beweging in gang te zetten die leidt tot (meer) zichtbaarheid.
 • We stimuleren en koppelen innovaties onder leden.

5 programmalijnen

Deze website maakt gebruik van cookies.