De
reumatoloog

De
reumatoloog

Reumatologen en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) hebben de afgelopen maanden de contouren geschetst van een toekomst- bestendige identiteit van de reumatoloog.


De reumatoloog van de toekomst werkt:

Met een brede blik

De reumatoloog is een goede, toegankelijke arts. Hij of zij kijkt naar de patiënt als geheel en formuleert samen met de patiënt het beleid. De reumatoloog heeft – als specialist met een blik op reumatische inflammatoire aandoeningen en systeemziekten – de meeste expertise in huis voor behandelingen met klassieke immuunsuppressieve middelen en moderne immuun-modulerende therapieën.

Over lijnen heen

De reumatoloog werkt vanuit de tweede lijn: in een perifeer of academisch ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum. Samenwerken met andere zorgprofessionals, óver lijnen heen, is belangrijk. Hierdoor ontstaat ruimte voor superspecialisten en uitstekende basiszorg voor hoogfrequente reumatische aandoeningen.

Vanuit kennis

De reumatoloog hecht aan kennisoverdracht en het verbreden van expertise via arts-patiëntrelaties, opleiding, wetenschap en maatschappelijke organisaties. De reumatoloog draagt actief bij aan wetenschappelijk onderzoek en speelt een rol bij het uitdragen van kennis over de aandoeningen. Onder andere door educatie.

In samenwerking

De reumatoloog (be)handelt in samenwerking met andere zorgprofessionals – binnen en buiten het ziekenhuis – én de patiënt. De reumatoloog neemt de coördinerende rol op zich bij diagnostisering, triage en behandeling van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en systeemziekten en auto-immuunaandoeningen.

5 programmalijnen

Deze website maakt gebruik van cookies.