Blik op
de toekomst

Blik op
de toekomst

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. De zorg verandert door vergrijzing, door digitalisering en door innovaties in behandeling en informatietechnologie. Het gevolg? Een toenemende zorgvraag én oplopende kosten. Terwijl de zorg wel voor iedereen bereikbaar moet blijven. Daarnaast vervaagt de grens tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg. Specialistische zorg verplaatst zich naar centra buiten het ziekenhuis. En de aandacht voor preventie neemt toe: steeds vaker is werken vanuit een brede interpretatie van ‘gezondheid’ – positieve gezondheid – het uitgangspunt.


Passende zorg

Ook de patiënt verandert. Die wil eigen regie en zelf met middelen de uitdagingen van ziekte aangaan. Zelf de weg vinden in het zorglandschap. Dankzij al deze ontwikkelingen verandert het (net)werk van elke zorgprofessional. Het accent ligt voortaan op samenwerken, overdracht en coördinatie. Op passende zorg. Ook al zijn huidige financieringssystemen (nog) niet altijd toegesneden op deze passende zorg. Hoe verhoudt de reumatoloog – en reumatologie als specialisme – zich eigenlijk tot de veranderingen en uitdagingen in de gezondheidszorg?

Reumatologie

Reumatologie is een breed specialisme met expertise van het houdings- en bewegingsapparaat en expertise van systemische auto-immuunaandoeningen. Dankzij zijn of haar brede deskundigheid vervult de reumatoloog een centrale en coördinerende rol in de behandeling van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en systeemziekten en auto-immuunaandoeningen. Onze expertise en vooral onze brede blik worden gevraagd en gewaardeerd door andere zorgprofessionals. Consolidatie van deze centrale, coördinerende rol is dan ook gewenst.

Balans

Zo’n cruciale rol vraagt veel van elke reumatoloog. Zoals het actief betrekken van patiënten bij de behandeling. Het werken in een paramedisch netwerk. Het continu opdoen van en bijdragen aan nieuwe weten- schappelijke kennis. Het ontwikkelen en toepassen van innovaties. En – uiteraard – tegelijkertijd bijdragen aan onderwijs en opleiding. Deze facetten van ons vak goed blijven uitoefenen betekent: aandacht hebben voor een duurzame, werkbare reumatologische praktijk en aandacht hebben voor een goede balans tussen werk en privé.

5 programmalijnen

Deze website maakt gebruik van cookies.