5
programmalijnen

1. De samenwerkende
reumatoloog

5
programmalijnen

1. De samenwerkende
reumatoloog

De verschillende werkterreinen binnen de reumatologie hebben gezorgd voor spreiding van werkzaamheden en spreiding van vakinhoudelijke identiteit. Dat maakt de reumatoloog enerzijds veelzijdig. Anderzijds is het lastig om één heldere identiteit te formuleren. Voor patiënt en publiek, maar ook voor andere zorgprofessionals, is het soms onduidelijk wat een reumatoloog precies kan en doet. De NVR wil daarom de komende jaren – op basis van het profiel op De reumatoloog – in 3 stappen werken aan een sterkere identiteit, een scherper profiel: de samenwerkende reumatoloog. Zodat duidelijker wordt wie de reumatoloog is en waarvoor je bij het specialisme reumatologie terechtkunt.

1.1 Definiëren identiteit
Het profiel is een eerste aanzet en moet nog verder uitgewerkt worden. Helder moet zijn welke concrete competenties en werkzaamheden de samenwerkende reumatoloog minstens moet hebben en uitvoeren om zich reumatoloog te kunnen blijven noemen. Het gaat hierbij om reumatologen binnen én buiten het ziekenhuis.


  • De NVR identificeert welke competenties je moet bezitten om reumatoloog te kunnen blijven binnen en buiten het ziekenhuis. De NVR identificeert ook hoe je buiten het ziekenhuis je identiteit als reumatoloog kunt uitdragen.

1.2 Positioneren en afbakenen in samenwerking
Afbakenen betekent onder andere: het positief positioneren van het vakgebied. De reumatoloog kan bijvoorbeeld als een coördinator fungeren voor de eerste lijn. Profilering van de eigen identiteit – als samenwerkende reumatoloog – is alleen succesvol in interactie met andere specialisaties en aanpalende health professionals, inclusief het opnieuw bekijken van de taakherschikking met alle betrokken disciplines.

Antwoorden formuleren

Van belang is antwoorden te formuleren op de volgende vragen: ‘Wat is de rol van de reumatoloog voor…’:

  • ‘… de groep artrosepatiënten die door de vergrijzing groeit?’ Deze groep wordt nu vooral door de huisarts gezien, maar gaat door nieuwe medicijnen mogelijk specialistische expertise vragen.
  • ‘… de toenemende zorgvraag naar aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat?’
  • ‘… patiënten met een systeemziekte in relatie tot specialisaties zoals immunologie en nefrologie?’

  • De NVR positioneert de rol van de samenwerkende reumatoloog in de reumatologische zorg voor patiënten in samenwerking met andere professionals over de verschillende lijnen.

1.3 Communiceren van de eigen identiteit
Uiteindelijk moet de betere positionering van de samenwerkende reumatoloog leiden tot meer zichtbaarheid en duidelijkheid. Dankzij de eigen identiteit komen de specialist en het vakgebied meer (uitgesproken) voor het voetlicht: bij regulerende instanties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar ook in de basis bij de opleiding geneeskunde en het algemene publiek.


  • De NVR draagt de identiteit van de samenwerkende reumatoloog uit naar de buitenwereld.
Deze website maakt gebruik van cookies.