5
programmalijnen

5. De lerende &
docerende
reumatoloog

5
programmalijnen

5. De lerende &
docerende
reumatoloog

Leren en doceren zijn essentiële elementen voor een reumatoloog: cruciaal voor de ontwikkeling en het voortbestaan van het vakgebied. Het is belangrijk dat toekomstige artsen in hun coschappen kennismaken met het vak. Dat vergroot – bij alle artsen – de reumatologische kennis en het helpt bij het enthousiasmeren van reumatologen in spe.

Nieuwe vaardigheden

Nieuwe ontwikkelingen binnen de reumatologie maken nieuwe kennisvergaring en persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk. Veel thema’s uit dit meerjarenbeleid hebben een directe link met het aanleren van nieuwe vaardigheden: voor artsen in opleiding en voor specialisten.

5.1 Opleiden

De al eerder geplande herziening van het opleidingsplan is nauw verbonden met dit beleidsplan. Er zijn opleidingskundige ontwikkelingen met nieuwe technieken die we graag willen benutten. De opleiding moet worden aangevuld met aandacht voor:

  • Communicatie en samenwerking: om ‘samen te beslissen’ met patiënten en voor afstemming met andere zorgprofessionals (1.2, 3.1, 4.1).
  • Digitale vaardigheden in relatie met ambities voor digitale communicatie met en voor patiënten (2.4).
  • Kennis van nieuwe gezondheids- technologieën (2.1).
  • Kennen van en werken met preventie- inzichten, gezondheidsbevordering en ziektepreventie (3.3).
  • Kennen van en werken met uitgangspunten van positieve gezondheid: zoals inspelen op uitdagingen van patiënten bij arbeidsparticipatie (3.1).
  • Kennen van en kennismaken met andere vakgebieden om samenwerking en afstemming te vergemakkelijken (4.1).
  • Leiderschapsvaardigheden (4.2).

Naast adequate inhoud betekent het opleiden van AIOS ook aandacht besteden aan (werk)belasting, verwachtingen en arbeidsmarktperspectieven. Doel is dat er voldoende toekomstig reumatologen in opleiding komen, blijven en hun motivatie en passie voor het vak behouden.


  • De NVR voert de herziening van het opleidingsplan uit in lijn met het beleidsplan en neemt daarbij ook niet medische aspecten mee.
  • De NVR verkent in het opleidingsplan de mogelijkheid voor implementatie van langlopende leerlijnen. Bijvoorbeeld in wetenschap, ontwikkelen onderwijscompetenties, innovatie of leiderschap.

5.2 Educatie en nascholing
Er moet niet alleen tijdens de opleiding, maar ook bij nascholing aandacht zijn voor de thema’s benoemd onder 5.1: zodat alle reumatologen vaardig zijn en blijven. Bij het vastleggen van de identiteit, het positioneren en het afbakenen van het vak, is het van groot belang dat aanpalende medische professionals en health-professionals weten wat het vakgebied reumatologie inhoudt. De NVR kan hieraan bijdragen door educatie van huisartsen, andere specialismen en paramedische disciplines. Tijdens de opleiding geneeskunde moet meer aandacht komen voor de rol van de reumatoloog, dan kunnen toekomstige collega-specialisten de reumatoloog makkelijker vinden.


  • De NVR stimuleert reumatologen – zowel in de perifere als in de academische ziekenhuizen – om zich in te zetten voor overdracht van hun kennis en ervaringen. Het opleiden van nieuwe specialisten en nascholing van collega’s is een gezamenlijke taak en integraal onderdeel van het vak reumatologie.
Deze website maakt gebruik van cookies.