5
programmalijnen

5
programmalijnen

De komende beleidsperiode willen we ons – als reumatologen in de NVR – voorbereiden op de toekomst. Dat doen we aan de hand van 5 programmalijnen:

Toetsen, afstemmen en communiceren wat reumatologie kan betekenen en wat de waarde is van de reumatoloog in het zorgtraject.
Inzetten op innovatie van behandeling, op wetenschappelijk onderzoek en op het breed benutten van data in onderzoeksmethodes.
Het brede perspectief op positieve gezondheid en de beleving van de patiënt benutten bij het vormgeven van de behandeling.
Antwoorden op huidige en toekomstige vragen van het vak en streven naar een duurzame, werkbare praktijk.
Implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de opleiding van aankomende specialisten én de bij- en nascholing.

Randvoorwaarden
Een verenigingsorganisatie die reumatologen ondersteunt en faciliteert en zorg draagt voor reguliere beleids- en bedrijfsprocessen. Zodat reumatologen optimaal met elkaar kunnen werken aan projecten en programma’s.

Deze website maakt gebruik van cookies.